Aktievärdering

Aktievärdering

Det är svårt att avgöra om ett bolag är under- eller övervärderat. Varför värderas exempelvis Tesla till 34  medan Volvo AB bara till 11 gånger vinsten och varför värderas Avanza till 19 och Handelsbanken bara till 7 gånger vinsten? Och varför kan Nvidia värderas till 68 gånger vinsten?

Vi kommer inte att analysera just de här företagen men väl några andra som vi känner lite bättre. Vi rannsakar också oss själva och frågar oss varför vi köpt BioArctic som värderas till 76 och Invisio som värderas till 63 gånger vinsten. Till synes ganska huvudlöst. Vi får gå lite mer på djupet och förklara oss.

Med uttrycket ”värderas till x gånger vinsten” syftar vi på det som brukar benämnas P/E-tal dvs Price dividerat med Earnings eller mer konkret börsvärdet dividerat med nettovinsten på sista raden i resultaträkningen eller enklare börskursen dividerad med nettovinsten per aktie.

Eftersom det ofta råder förvirring i media så är det viktigt att ha klart för sig definitionen av det P/E-tal som används. Olika media kan visa olika värden och då har man räknat på olika sätt. Man kan exempelvis räkna vinsten per aktie i det senaste årsbokslutet, de senaste fyra kvartalen, en prognos för innevarande år eller en prognos för de närmaste fyra kvartalen. Tyvärr redovisar man sedan dåligt vilken definition man använt.

Vi är rätt förtjusa i det P/E-tal man kan beräkna utifrån det senaste årsbokslutet. Alternativet är att räkna på de senaste fyra kvartalen om det gått ett eller flera kvartal sedan årsbokslutet. Uppgift om vinst per aktie kan lätt hittas i årsbokslutet eller i de fyra senaste kvartalsboksluten. Överkursen blir sedan att ha en uppfattning om framtiden.

Ibland kan man i vissa media konstatera att man ersatt nettovinsten på sista raden i resultaträkningen med till exempel rörelsevinsten. Då tycker vi dock att man är ute på gungfly. Man har då inte tagit hänsyn till bland annat finansieringskostnaderna, skattebelastningen och ej heller till extraordinära kostnader som i många fall i efterhand inte varit så extraordinära.

Det är inte ovanligt att VD:ar som har genomfört stora företagsförvärv, som i efterhand visat sig vara tvivelaktiga, gärna använder sig av rörelsevinsten för att värdera sina företag. Eftersom rörelsevinsten i regel är betydligt större än nettovinsten så blir värderingen ofta betydligt lägre vilken man tror blir mindre utmanande. Kritiska som vi är så håller vi oss till nettovinsten på sista raden i resultaträkningen.

Man kan ha olika uppfattningar om vad som är högt eller vad som är lågt P/E-tal. Enligt Avanza ligger det genomsnittliga P/E-talet under de senaste hundra åren på Stockholmsbörsen på 14. Enligt Nordnet bör P/E-tal på 10-15 vara en referenspunkt vid aktievärdering.

Vi tar resonemanget ett steg till. Flera bolag värderas till mycket höga P/E-tal och då har man tagit med några aspekter till. Historiskt stark tillväxt och en bedömd stark framtida tillväxt påverkar starkt P/E-talet. Med tillväxt menar vi då tillväxten i nettovinsten per aktie och inte något annat. Starkt ökad försäljning med hjälp av yviga företagsförvärv imponerar inte på oss utan det är nettovinsten på sista raden som vi räknar med.

För att ta hänsyn till tillväxten introducerar vi ett nytt begrepp. Vi tänker på PEG-talet som fås genom att dividera P/E-talet med tillväxttakten med avseende på nettovinsten per aktie. En aktie som exempelvis har ett P/E-tal på 21 och en vinsttillväxt på 7 % får ett PEG-tal uppgående till 3. Just detta exempel skulle väl kunna illustrera ett stabilt växande företag. Det råder delade meningar om vad som är ett högt respektive lågt PEG-tal. Vi tycker att 3 kan var en god referenspunkt. Under 3 en försiktig eller neutral värdering och över 3 en hög värdering.

Låt oss studera PEG-talen för två av våra rookies och två av våra favoriter. Man bör ju studera P/E och PEG under en längre tid men här begränsar vi oss till 2023 och 2024.

Vi börjar med att förklara kolumnerna i nedanstående tabell.

A = börskursen 240419/nettovinsten per aktie 2023

B = uppskattad tillväxt av nettovinsten per aktie 2023-24

C = A/B

A
P/E
240419
B
Tillväxt
2023-24
C
PEG
BioArctic76+20%3,8
Invisio63+30%2,1
Nibe21-30%
Munters41-10%

Uppskattningarna av tillväxten ovan är helt hypotetiska men vi tror att de är ganska sannolika. Något PEG-tal för Nibe och Munters är inte meningsfullt att räkna fram eftersom deras vinst sannolikt kommer att backa.

BioArctic har idag ett extremt högt P/E-tal men tar vi hänsyn till den sannolika tillväxten hamnar PEG-talet på 3,8 vilket är en mer rimlig nivå för ett företag med stark tillväxt. Särskilt med tanke på indikationerna beträffande försäljningen i USA som pekar på en accelererad tillväxt bortom innevarande år. Ökar vinsten med 20 % så minskar PE-talet med oförändrad börskurs dessutom till 63.

Invisio förefaller också vara inne i en kraftig tillväxt och sannolikt har vi underskattat tillväxten de kommande åren. Deras system har vunnit stark respons hos de olika nationella försvarsmakterna inom NATO. En PEG på 2,1 är inte alls avskräckande. Ökar vinsten med 30 % så minskar P/E-talet dessutom till 48.

Nibe är ju en fantastisk framgångssaga och börskursen steg mycket kraftigt för att sedan backa nästan 60 % under det senaste året. Företaget möter nu en vikande efterfrågan och tillväxten vänds till det motsatta och Nibe kan nog inte räkna med någon betydande tillväxt de närmaste åren. Därmed framstår även nuvarande värdering som utmanande. Skulle vinsten minska med 30 % så hamnar P/E-talet på 30. En rimlig värdering av Nibe är ett PE-tal på 20 och då är fallhöjden drygt 30 % från nuvarande nivå.

Vi tror att Munters kommer att genomgå en liknade resa som Nibe. Framgångar beträffande datacenters riskerar att klinga av och lönsamheten kommer sannolikt att avta under året och nedgången kommer sannolikt att tillta nästa år. Sedan lär det nog dröja några år innan tillväxten kommer tillbaka. Med en nedgång på 10 % kommer P/E-talet att öka till nästan 46. I ett sådant läge är ett P/E-tal på 20 mer rimligt och då är fallhöjden drygt 55 %.

Ja, man kan reflektera mycket över aktievärdering men man bör skilja på bolag och aktie. I ovanstående exempel har vi fyra fantastiska bolag. Två kommer trots extremt hög värdering enligt vår bedömning att öka i värde medan två kommer att minska. De två förstnämnda har vi redan köpt medan de två andra kommer vi sannolikt att köpa in oss i när kurserna har gått ner. Sedan våra köp har BioArctic gått ned med -10 % och Invisio gått upp med +15 % och både Nibe och Munters är utsatta för kurspress nedåt.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

24-04-21 Nr 16

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

1 reaktion på ”Aktievärdering”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.