Iakttagelse 1 av Christian Fredrikson

 1. För snart 20 år sedan arbetade jag några år i lite obskyra länder i Mellanöstern och Afrika vilket var förutom intressant och skojigt enormt berikande för mig som person. Jag jobbade då också en kortare tid i Afrika, bland annat i Nigeria. Nigeria är Afrikas folkrikaste land och ett av världens största oljeländer. Märkligt nog är landets befolkning, i varje fall när jag var där, ett av världens fattigaste. Har för mig att befolkningen levde på <6 dollar om dagen. Min fråga då till mig själv var varför det inte ser lika dant ut i Nigeria som i Norge. Norge har förvisso mycket färre invånare men båda ländernas ekonomier bygger på ländernas enorma oljefyndigheter. Alltså borde det vara kalkerpapper gällande välfärd mm i dessa länder. Svaret på den frågan handlar givetvis om storskalig korruption och fullständig avsaknad av en säker demokrati och domstolar. Före mitt besök i dessa för vanliga svenskar lite ovanliga länder hade det aldrig slagit mig hur förödande en utbredd och storskalig korruption kan vara för ett land och dess ekonomi. Det blev så tydligt. Spelar ingen roll hur stort och rikt det är, en utbredd korruption ända upp i stats- och rättsapparat slår sönder alla förutsättningar för ett lands utveckling och välstånd. Några få familjer sitter med 100-tals miljarder på konton i Schweiz… 
 2. Ian Lundin (Lundin Oil) sa för kanske 5–10 år sedan (minns inte exakt) i en intervju i samband med att hans bolag fått kritik för deras prospektering i Sudan att, visst om befolkningen i Europa kan tänka sig att betala 30 kr litern för bensinen så visst skulle de kunna tänka sig att agera annorlunda. Nu är vi ju snart förvisso redan där men där någonstans slår han väl huvudet på spiken. Det finns förmodligen inte någon enskild råvara som från 1900-talets början varit mer fundamentalt nödvändig för hela världens (läs västvärlden) ekonomiska framgång som oljan/gasen och då absolut billig olja och gas. Flera ”oljekrig” vittnar om det. Hela vår industrialisering har förutsatt evig tillgång på billig olja. Vår tillgång på billig olja har självfallet skett på bland annat nigerianernas bekostnad. På senare tid (sista 20–30 åren) har Europa sett en inflyttning från bla Mellanöstern (Iran, Irak, Syrien med flera) och Afrika (Somalia, Eritrea, Nigeria med flera). Politiskt oroar man sig mycket över detta och vi ser också att populistiska partier växt fram. SD tex var ett marginaliserat parti för 20 år sedan vilket man verkligen inte kan säga om dem idag. Känns lite som att vi nått ”Payback Time” på något sätt. När nu större delen av världen måste ställa om sitt leverne både privat och industriellt så kräver vi ånyo att även de fattigaste länderna skall ställa om med samma iver som vi själva. Vi borde kanske snarare aktivt hjälpa dem (dvs betala tillbaka) att ställa om. När jag tog körkort 1974 hade bensinpriset precis krupit över 1 kr litern. Tänk om den redan då hade kostat 10 kr litern. Hur hade vår del av världen sett ut då?
 3. Vårt land precis som övriga industriländer har också självklart varit beroende av billig olja för sin utveckling. Men det vi kanske inte tänker så mycket på är att Sveriges tunga industri, stålverken, pappersindustrin och verkstadsindustrin har varit helt beroende av tillgången av elektricitet och då extremt billig elektricitet. Hela vår industri har alltid haft billig outtömlig tillgång på elström. Att Sverige historiskt haft en enorm konkurrensfördel relativt många övriga länder i billig och säker el-tillgång hör man sällan talas om. Den har dessutom varit subventionerad, dvs industri-el har varit mycket billigare än för dig och mig. Som en lite rolig parentes kan nämnas att Vattenfall fram till slutet av 80-talet aldrig talade om sina ”kunder” som kunder utan på den tiden var kunderna en ”belastning”. Vid hög belastning, dvs när du och jag förbrukade el, tjänade man mycket pengar… Lite kul. 
 4. Efter oljekrisen på 70-talet byggdes miljonprogrammets villaförorter med el som enda uppvärmningskälla – helt på grund av att elen var i det närmaste gratis. Det blev också billigare för byggmästarna att uppföra villaområden med el som uppvärmningskälla, mindre rördragningar mm. De flesta villor fram till dess hade värmts upp med en oljepanna. När oljepannorna skulle ersättas satte man in en el-patron i pannan vilket var billigare än att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet. Miljonprogrammets villor byggdes med statliga lån och full marginalskatteeffekt på ränteavdraget. Alltså styrde staten via politiska beslut fast en stor del av våra bostäder i ett elberoende. Helt ok så länge elen är outtömlig och billig men med dagens vetskap kanske inte fullt så förutseende. Känns lite som att staten/politikerna inte tar sitt ansvar hela vägen. Inledningsvis ”sponsrar” man att villaägarna bygger fast sig i ett elberoende för att i nästa sekund lägga ned sex eller i varje fall 4 kärnkraftverk + att man genom en väldigt dyrbar miljöprövning ser till att flera hundra mindre vattenkraftverk läggs ned. Flertalet av dem dessutom belägna i södra Sverige. Utan att ha gjort en djupare analys så låter det lite korkat, eller snarare typiskt politiskt.
 5. Läste i ”Svenskan” i lördags en artikel som handlade om antalet laddpunkter som kommer att krävas i Sverige år 2050 för att 95% av fordonsflottan ska kunna köras på el. Boston Consulting Group hade räknat ut att vi kommer behöva 3 miljoner (3 000 000) laddpunkter. Idag finns i Sverige 13 800. Man konstaterade också i samma ”blänkare” att det behövdes 600 vätgasstationer för den tyngre bilflottan. Dags att börja kan man tycka. Här synes ”Älghultarna” ligga bra till i tiden (se Marketz krönika 2022-06-26).
 6. Läste också en annan krönika som sa sig veta varför elen blivit så dyr idag. Det räknandes upp en mängd orsaker. Krönikören var en äldre kvinna på Aftonbladet som i många fall faktiskt säger rätt bra saker. Dock angav hon att den omtalade effektskatten på kärnkrafts-el inte hade något som helst att göra med elpriset idag eftersom den togs bort 2018. Undrar om man riktigt har förstått när man säger så där. När det fattades beslut om att lägga ned de fyra kärnkraftverken i vårt land (samtliga för övrigt belägna i södra Sverige) uppgick effektskatten till 550 mkr per reaktor och år. Dvs en bra bit över 2 mdr kr per år. Att detta hysteriskt stora belopp inte skulle haft någon som helst påverkan på beslutet att inte rusta upp verken utan i stället lägga ned dem är ren MP-propaganda. Att detta beslut i sig inte heller skulle ha någon som helst påverkan på el-tillgängligheten i södra Sverige och därmed på priset på el i Skåne känns som att krönikören bor på en annan planet.
 7. Är jag helt fel ute här? Visst är ett stort problem med el-priset i södra Sverige att vi har problem med överföringen i befintligt kablage från norr till söder?  Var det problemet lika akut synligt när vi hade Oskar 1 o 2 och Ringhals 1 o 2 (för att inte säga när vi hade Barsebäck 1 o 2)?
 8. Någon har sagt att det krävs 1 900 vindkraftverk för att ersätta Ringhals 1 och 2. Om vi ska placera dem i södra Sverige, vad blir kvar? Dom måste ju rimligen stå där, i Skåne, eftersom det i norr finns hur mycket el som helst och vi kan uppenbarligen inte skicka ned den till dem.
 9. Ni skrev i senaste krönikan att vi skulle bygga solpaneler i syfte att öka utbudet och därmed påverka inflationen nedåt. I sig en korrekt tanke men samtidigt måste vi ju bygga batterier så att vi kan lagra all sol-el eftersom sol-el precis som vind-el inte är planerbar. Då är vi tillbaka till er gamla devis, dvs tillgången på litium.
 10. Det är ju lite lustigt att samtidigt som man vill att allt ska bli, inte bara fossilfritt utan också förnybart så styr man in subventioner på saker som ökar el-förbrukningen, el-cyklar, el-sparkcyklar, elbilar, tåg gärna då höghastighetståg, el-flyg mm.
 11. Noterade också att Sverige hade ett elöverskott i juli månad och att vi exporterade el till Finland. Energiministern påstår att Sverige exporterar mest el i hela Europa. Då skickar vi den sannolikt endast till Finland (märkligt att Finland köper så mycket el) eftersom vi har så dålig överförbarhet i våra ledningar från Norr till Söder så kan vi knappast exportera någon el alls till någon söder om Mälardalen. De höga priserna i Skåne beror också enligt honom helt på el-zonindelningen. Alltså är överförbarheten i ledningarna inget problem enligt energiministern gällande priset i Skåne eftersom det är zonindelningen som sätter priset. Samtidigt läste jag också att oljekraftverket i Karlshamn just nu går 7/24 och bränner av 70 000 liter olja per timma. Det är alltså sannolikt den elen vi exporterar alternativt den el som ni Skåne betalar 5 spänn kilowatten för.
 12. I min värld så hade det varit bra om Sverige hade haft kvar sina kärnkraftverk. Jag är övertygad om att överförbarheten i kablaget idag faktiskt är ett problem. Jag är också övertygad om att fyra kärnkraftverk i södra Sverige hade lindrat överförbarhetsproblemet. Dessutom, eftersom vi tydligen redan nu producerar el för export så hade vi kunnat exportera ännu mer och lindrat tyskarnas gasproblem. I varje fall hade vi kunnat låta bli att starta Karlshamnsverket.
 13. Var finns sanningen? Det måste ju finnas en sanning i allt detta kring vår elkonsumtion och galna prissättningen. Hur är det möjligt att det under mer än 100 år inte varit något problem alls och plötsligt 2022 som en blixt från en klar himmel är detta ett jätteproblem och för vissa hushåll en fullständig katastrof. Det skulle vara väldigt intressant om man kunde få fram en sanning i detta. Den måste ju finnas och den måste kunna bevisas med enkel grundskolematematik. Varför byggde vi 6 kärnkraftverk om de aldrig behövdes. Eller är det så att vi förbrukar mindre el idag än för 10 år sedan? Kanske värt en krönika att plocka fram sanningen – speciellt så här i valtider.
 14. Sedan är NordPool en märklig institution/konstruktion. På ytan en bra idé. Alla producerar el tillsammans varefter vi delar på mängden och kostnaden. Låter också som en väldigt bra idé säkerhetsmässigt – lite som att vi delar på risken för hela självhushållet. Det förutsätter ju att ingående länder garanterar och upprätthåller någon form av minimiproduktion av egen el. Då kan man ju inte som Tyskland som dessutom är en storkonsument av el snabbstänga alla kärnkraftverk (fossilfri el) för att dra en gasledning från Ryssland (inte fossilfritt). Då sabbar man ju hela Nordpoolupplägget. Någon i klassen borde alltså räckt upp handen när Merkel satt i katedern – kan man ju tycka. Det pratas ovan om korruption. Vad jag förstått är Gerhard Schröder (ex bundeskanzler) en höjdare inom Gazprom… Läste för övrigt att han stämt tyska staten för att de tagit ifrån honom hans kontor och några anställda. Tydligen bekostar tyska staten ett kontor med anställda åt avgångna bundeskanzslers. Tänk om Sveriges riksdag skulle hålla Göran Persson med kontor och anställda. Jösses. Kanske inte så dumt ändå. Tyskarna har ju inget kungligt hov att finansiera och då kanske man kan hålla gamle kanzslern under armarna i stället.

2022-08-26

Christian Fredrikson, Stockholm

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.