Hexagon – ett luftslott?

Hexagon – ett luftslott?

Lyssna på artikeln ovan.

Vi har återkommande varnat för finansiella olyckor och även för finansiella bedrägerier. Blankarfirman Viceroy har nu gett sig på Hexagon och anklagar företaget för ett antal otrevligheter. Kanske kommer Hexagon att bekräfta våra varningar. Om vi hade några aktier i företaget så skulle vi i varje fall omedelbart sälja.

Först lite om Viceroy. Företaget är vid sidan om Hindenburg ett av de mest aktiva blankarföretagen i världen. Fraser Ferring, som är Viceroys VD och en av huvudägarna säger ”Vi är bäst på att hitta dåliga bolag och avslöja dem”. De identifierar presumtivt ”dåliga” företag och genomför djupgående analyser av deras verksamhet. När de hittat ett företag som de definierar som ”dåligt” blankar de aktien och publicerar därefter sin rapport och aktien faller. Det ”dåliga” företaget förnekar ofta de anklagelser som blir framförda och får ofta stöd från etablissemanget och i vissa fall även från reglerande myndigheter. Viceroy går ur sin blankningsposition när aktien har fallit kraftigt och kan därmed kassera in en ganska rejäl vinst.

Blankarna lever farligt och det är inte säkert att de är lika framgångsrika som Viceroy. Blankningen kan slå fel och förlusterna bli enorma. Viceroy har dock en bakgrund som är mycket imponerande. Företaget var med om att avslöja tyska Wirecard, som många påstår resulterade i en av Tysklands största finansskandaler. Aktiekursen för Adler, ett av Tysklands större fastighetsbolag, kollapsade efter Viceroys avslöjanden. Svenska SBB föll med 90 % sedan Viceroy publicerade sin rapport om företaget.

Och nu är svensknoterade Hexagon föremål för Viceroys attacker. Hexagon är ett globalt företag med 35 000 medarbetare i 35 länder, som levererar system för mätning och positionering. Företagets värdering når nästan upp till 300 miljarder kronor.

Ola Rollén har under många år varit Hexagons VD och är nu dess ordförande. Han har lett en förvärvsresa nästan utan motstycke. Aktien steg sedan sommaren 2013 fram till försommaren 2023 med 350 % och då började Viceroy intressera sig för företaget. Under den senaste månaden har kursen sjunkit med ca 20 %. Viceroys rapport, som vi relaterar till nedan, kom den 19 juli i år. Man kan sedan anta att Viceroy hade börjat sin blankning (sålt inlånade aktier) en viss tid före publiceringen och därmed initierat nedgången.

Vad är det då som Viceroy påstår? Anklagelserna, som är mycket grava, omfattande och detaljrika, framgår av en 62-sidig rapport. Vi tar upp några av anklagelserna.

Hexagon har genomgått en exceptionell tillväxt och företaget hävdar att detta inte enbart har berott på förvärv utan även på betydande organisk tillväxt. Börsen värderar tillväxtföretag högt särskilt om tillväxten är organisk. Viceroy påstår i sin analys att den organiska tillväxten är högst begränsad och att tillväxten är nästan enbart driven av företagsförvärv. Hade börsen känt till detta skulle kursstegringen sannolikt varit betydligt lägre.

Förvärven har sedan medfört att posten goodwill har stigit till nästan 10 miljarder euro, som därmed är den största posten i balansräkningen. Något större än eget kapital! Goodwill uppstår när man köper ett annat företag där köpeskillingen överstiger de fasta värdena i företaget typ fastigheter, varulager, maskiner och andra s.k. tangibles. Mellanskillnaden utgör då goodwill och kan bestå av teknik, patent, varumärke, marknadsposition och andra s.k. intangibles.

Olika företag väljer olika strategier beträffande sin hantering av sin goodwill. Vissa skriver av hela eller delar av sin goodwill på t ex 10 år. Hexagon skriver inte av överhuvudtaget. Därmed har man kunnat hålla uppe sitt resultat.

Viceroy har analyserat hur framgångsrika Hexagon har varit beträffande sina förvärv och funnit att flera av förvärven har varit misslyckade. Därtill anser man att förvärven har ersatt egna investeringar i forskning och utveckling som hade, om genomförda, blivit kostnadsförda och/eller föremål för avskrivning. Låt oss anta att hälften av Hexagons goodwill skulle bli föremål för avskrivning då skulle ca hälften av företagets vinst försvinna.

Och nu kommer löken på laxen. När Ola Rollén avgick som VD i Hexagon övergick han till att bli styrelseordförande och sålde hälften av sitt privata aktieinnehav i företaget. Istället startade han tillsammans med Melker Schörling, Hexagons huvudägare, ett investmentbolag med namnet Greenbridge.

Viceroy påstår att Greenbridge investerade i techföretaget Divergent och en tid därefter investerade Hexagon i samma bolag. Därmed ifrågasätter Viceroy vilka lojaliteter som Rollén och Schörling har. Sina egna eller Hexagons.

En pikant detalj är att Bonnier Group också är delägare i Greenbridge. En av Hexagons styrelseledamöter, Gun Nilsson, är även styrelseledamot i Bonnier Group och tillika i Schörlings ägarbolag. Man kan fråga sig vilka lojaltiter hon har. En ännu mer pikant detalj är att Gun Nilsson är ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning som har till uppgift att främja god bolagsstyrning på den svenska aktiemarknaden.

Viceroy är inte nådiga i sin dom över Hexagon. Språket i deras rapport är mycket dramatiskt och innehåller formuleringar som vi avstår från att citera.

I veckan som gick tillbakavisade Hexagon samtliga anklagelser i Viceroys rapport. Ord står mot ord och det är nästan omöjligt för en utomstående att ha en uppfattning. Marknaden får fälla sin dom. Besvärande för Hexagon är dock att det inte är första gången som Viceroy med framgång agerar som de gör och Hexagons aktiekurs har ju nu redan fallit med ca 20 % under den senaste månaden.

På en punkt förefaller dock Hexagon ha tagit intryck. Man har nu tecknat ett avtal med Greenbridge som innebär att Greenbridge inte kommer att göra några investeringar i bolag i vilka Hexagon redan har något intresse.

Vi tolkar även Hexagons VD:s köp av aktier för 101 miljoner kronor i det egna bolaget i veckan som gick som ett krampaktigt försök att blidka marknaden. VD:n köpte aktierna från huvudägaren, Melker Schörlings ägarföretag, och vi får inte reda på om hur köpet har blivit finansierat eller om det är förknippat med några återköpsgarantier från säljarens sida.

För den som vill läsa mer om Hexagon hänvisar vi till nedanstående källor. Vi brukar skicka vår krönika några dagar före publicering till det företag vi analyserar och brukar ofta få en välvillig respons. Denna krönika har vi skickat till IR-ansvarig inom Hexagon men vi har inte fått något svar.

I vanlig ordning understryker vi att vi inte lämnar några som helst rekommendationer beträffande köp eller försäljning av värdepapper. Dock har vi ambitionen att tala om vad vi själva gör i detta avseende.

Noterat i veckan

Vi har ju länge hävdat att den svenska styrräntan kommer att nå 4,5 % och på sista tiden har vi börjat tro att den kan gå ännu längre. I förra veckan noterade vi att två IMF-ekonomer rekommenderade nivån 4,5 % till ECB. Nu konstaterar vi att Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi, bedömer att Sverige behöver fler räntehöjningar än vad som är planerat. Kanske till nivån över 5 %! (SvD 23-08-01). Det blir i så fall svettigt för svenska fastighets- och bostadsägare.

Om du inte redan gör det så kan du börja prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Observera att om du lämnar en kommentar för första gången kan det dröja någon dag innan den blir publicerad.

23-08-05 Nr 32

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

Källor:

Den intresserade kan själv läsa Viceroys rapport på

https://viceroyresearch.org/wp-content/uploads/2023/07/Hexagon-Six-Sides-to-Every-Story.pdf

och Hexagons svar på

https://api.alertir.com/files/press/hexagon/202308010872-1.pdf

och en intervju med Viceroys VD på

https://www.di.se/nyheter/vi-ar-bast-pa-att-hitta-daliga-bolag-och-avsloja-dem/

2 reaktioner på ”Hexagon – ett luftslott?”

  1. Leif Mohlin

    Viceroy är verkligen ett intressant gäng. Kände inte till det företaget före våren 23 och SBB. Men det känns som ett bolag värt att bygga en dramaserie på. Spännande story och fr a tack Viceroy som med så stor skicklighet rensar aktiemarknaden från ruffel o båg företag (sen kan företagen ifråga ha de bästa bevekelsegrunder- de har ändå lämnat den smala vägen)

    1. Nils-Åke Thulin

      Ja, de är verkligen speciella. Vi kallar dem finansbranschens renhållningsarbetare. Man får dock se upp. De kan i sin iver att tjäna pengar förivra sig. /Nils-Åke

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.