Uppföljning av CellaVision

Uppföljning av CellaVision

Vi har fördjupat oss i CellaVision och konstaterar att företaget har ett guldläge. Vi hittar få företag som är så väl positionerade som CellaVision.

Sedan vår senaste krönika om företaget, Analys av CellaVision – en vinnare?, har vi haft ett samtal med företagets VD och  med deras CFO. Vi konstaterar att CellaVision är en dominerande leverantör av digital, automatiserad och AI-baserad mikroskopi inom blodbaserad diagnostik. CellaVision är så gott som ensam leverantör på en global marknad.

Tekniknivån är hög och företaget leder ett paradigmskifte inom blodbaserad diagnostik. Organiskt är potentialen stor inom befintliga och angränsande segment. Tillväxten ökar dessutom med förvärv av kompletterande företag och teknologi. Lönsamheten är god. Det enda hotet är frånvaron av hot. Vi fördjupar oss i några detaljer.

2019 förvärvade man det franska företaget RAL, som är en stor leverantör i Frankrike av reagenser. Tillförseln av reagenser sker tidigt i processen med att analysera blod. Djupare kunskap om reagenser gör  att man kan höja kvaliteten på den efterföljande analysen. Att kunna tillhandahålla även reagenser till sina kunder gör att CellaVisions erbjudande blir ännu starkare och ännu mer komplett.

Marknaden för reagenser är fragmenterad med flera mindre leverantörer. Regelverket blir nu tuffarare och de mindre leverantörerna får svårigheter att möta de nya kraven. RAL deltar i den konsolidering som nu sker och bygger ut sin produktionskapacitet.

2021 förvärvade CellaVision ett paket med patent som kommer att möjliggöra mer djupgående och specialiserade blodanalyser samt expansion inom andra områden än blodanalys. Den nya teknologin innebär ett snabbt skapande av ett stort antal högupplösande bilder som man sedan kan foga samman till en stor högupplöst bild.

CellaVisions konkurrenssituation är ganska avundsvärd. Deras marknadsandel uppgår till nästan 100 %. Kinesiska MindRay, en av CellaVisions fd. återförsäljare, påstår dock att de har konkurrerande produkter och system. Ledningen för CellaVision förefaller dock inte särskilt oroade över denna konkurrens och, allvarligt talat, så stimulerar ju konkurrens till att bli ännu bättre.

Värderingen av företaget kan man fundera en hel del över. Med kursen i skrivande stund och med 2022 års resultat som underlag så uppgår PE-talet till 42. Dagens Industri publicerar i sin papperstidning ett PE-tal som uppgår till 31 vilket då baserar sig på en prognos innevarande år. En prognos som vi tror DI har gjort på ett ganska slentrianmässigt sätt.

CellaVisions resultat är ju som alla svenska exportföretags starkt påverkat av den svaga kronan. Skulle CellaVision i sitt bokslut för 2022 räkna med de valutakurser som gällde ett år tidigare så skulle faktureringen varit 51 milj kr lägre. Om man dessutom tar hänsyn till hur den svaga valutan slagit på kostnadssidan så kanske nettoeffekten hamnar på 45 milj kr. Om man då räknar bort valutaeffekten så sjunker resultatet 2022 från 118 milj kr till 73 milj kr. PE-talet räknat på dagens börskurs och förra årets valutajusterade resultat hamnar då på nästan 70.

Det där med att värdera företag är således inte så enkelt. Ovanstående beräkningar visar på ett PE-tal i spannet på 31-70. Vi blir avskräckta av 70 men 31 än väl rätt rimligt för ett tillväxtföretag med god lönsamhet.

Man kan säkert finna någon därute som funderar på att lägga ett bud på bolaget. Japanska Sysmex, som är en av CellaVisions stora distributionspartners, känner sig kanske lockade. I sammanhanget associerar vi till japanska Canons förvärv i början av 2015 av Axis, ett annat high-tech företag i Lund. Canons betalade 50 % över den då rådande börskursen som därtill hade stigit kraftigt månaderna innan budet kom.

Budet från Canon på Axis motsvarade ett PE-tal på 44 vilket grundade sig på budkursen och resultatet för 2014. Om man jämför med CellaVisions PE-tal på 40, räknat på motsvaranade sätt, så är ett bud på CellaVision kanske inte så aktuellt.

Vår slutsats är att CellaVision är ett mycket intressant bolag men vi avvaktar med köp eftersom vi bedömer att börsen kommer att falla rejält framöver. Ett bud på CellaVision till nuvarande kurs, bedömer vi ej heller som särskilt sannolikt, men osvuret är bäst.

Noterat i veckan

Vi har ju länge varnat för olyckor på de finansiella marknaderna. I slutet av veckan kom en sådan i form av Silicon Valley Bank, SVB, som helt tappade marknadens förtroende. Svenska Alecta har sålt bl a Handelsbanken och köpt SVB och kommer nu sannolikt att förlora flera miljarder kr av våra pensionspengar på kuppen. (DI 23-03-11). Visserligen föll börserna rejält i fredags men vi tror inte att enbart SVB kan sätta marknaden i gungning. Dock är risken stor för andra ännu värre olyckor framöver.

Frågan är hur det står till med Credit Suisse. Banken har utmärkt sig för sina dåliga affärer och nu framstår deras bokföring som inte varande helt korrekt. SEC, den amerikanska finansinspektionen, har ställt ett antal besvärande frågor beträffande redovisningen av kassaflödet. De var tydligen så allvarliga att banken har blivit tvingad att skjuta på publiceringen av sitt bokslut för 2022. (FT 23-03-09). Inte särskilt förtroendeingivande för en storbank. Man kan spekulera om fortsättningen.

Om du inte redan gör det så kan du börja prenumerera på vårt nyhetsbrev här.

Vill du lämna en kommentar? Klicka här.

Observera att om du lämnar en kommentar för första gången kan det dröja någon dag innan den blir publicerad.

23-03-12 Nr 11

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Magnus Thulin

Magnus@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.