Är Bitcoin och kryptvalutor en bubbla?

Ja, om man ska tolka Paul Krugman rätt. Han fick nobelpriset i ekonomi 2008 så han borde veta bättre än många andra. Bitcoin är en s k kryptovaluta eller en finansiell tillgång vars konstruktion är svår att förstå och som få förstår. Klart är dock att det är en privat finansiell uppfinning som inte regleras av någon. Det nuvarande tillståndet på marknaden för Bitcoin skulle kunna liknas vid vilda västern eller kanske ett kasino. Insatserna kan vara stora liksom vinsterna och inte minst förlusterna. Bitcoin har inte något underliggande värde utan är mindre värd än en tulpanlök som ju åtminstone kan utvecklas till en tulpan. De vilda spekulationerna i tulpanlökar i 1600-talets Nederländerna slutade i kollaps.

Bitcoin kurs

Bitcoin står i skrivandets stund i 40 000 USD och har fallit från sin högsta nivå på nästan 70 000 USD i november 2021. Men den som köpte i början av 2019 betalade bara 4 000 USD, i början av 2017 enbart 1 000 USD eller den 2 februari 2012 futtiga 6 USD (Fig 22-02-04). Från 6 USD till 40 000 USD på tio år. Man kan bli yr för mindre.

Paul Krugman ger oss en del intressanta fakta och synpunkter (NYT 22-01-27). Värdet på den totala mängden kryptovalutor varav Bitcoin är den största uppgick under hösten 2021 till som mest 3 trillioner USD eller ca 15 % av USA:s BNP. Sedan dess har det totala värdet sjunkit till 1,3 trillioner USD.

Google Finance

Kryptovalutorna är att likna vid subprimeobligationer

Krugman menar att kryptovalutorna är att likna vid subprimeobligationer utgivna under åren fram till 2008 av främst Lehman Brothers. Obligationerna finansierade bostadsköp där köparna egentligen inte var kreditvärdiga (subprime). Dessa stackars köpare som i efterhand kom att kallas the NINJA-people – no income, no job, no assets. Som bekant slutade detta i kollaps med start 2008.

Krugman bedömer att en krasch för kryptovalutor inte kommer att få samma ödesdigra konsekvenser som lehmankraschen men kommer att drabba vissa grupper hårt. Han jämför med aktier som ofta innehas av välbärgade, universitetsutbildade, vita individer. Enligt Krugman innehas kryptovalutor i USA främst av icke-vita utan universitetsutbildning (NYT 22-01-27).

Läs mer: Lehman Brothers konkurs och finanskrisen

Staffanstorps politiker verkar vilja köpa Bitcoin

Bitcoinfenomenet tar sig alltmer bisarra uttryck. El Salvador har infört bitcoin som officiellt betalningsmedel men varnas nu av IMF för detta tilltag. Staffanstorps kommun vill inte vara sämre och utreder om kommunen ska investera i bitcoin (SvD 22-01-03). Staffanstorps politiker ska kanske göra en studieresa till El Salvador. De blir dock billigare och mer sedeslärande att åka till Oskarshamn som 2008 förlorade mer än 300 miljoner kr på lehmanobligationer.

I rättvisans namn har bitcoin och andra kryptovalutor också förtjänster. Betalningar mellan individer och företag inom vissa länder och framförallt mellan olika länder är idag tidsödande och kostsamma. Konkurrensen från kryptovalutorna gör att det blivit fart på bankerna. Sannolikt har kryptovalutorna bidragit till att sex storbanker nu håller på att ta fram ett nordiskt swish och att amerikanska FED och vår egen Riksbank överväger införande av e-dollar respektive e-krona.

Läs mer: Trycka pengar – hur då?

Slopade bankavgifter med bitcoin och kryptovalutor

En e-dollar skulle säkert många av El Salvadors medborgare som arbetar utomlands uppskatta. De skulle slippa betala de oftast dyra bankavgifterna som de debiteras för sina banköverföringar till familjemedlemmar i hemlandet (DN 22-01-31).

Ytterligare en förtjänst med kryptovalutorna är att de befrämjar blockkedjetekniken som vi tror på sikt kommer kan jämföras med internet i sin omfattning och betydelse. Tekniken kan användas inom de mest skilda områden som t ex inom logistik, fastighetsregistrering, sjukvårds-information etc.

Ett problem är att det är svårt för gemene man att förstå blockkedjeteknikens fundamenta. Vi försöker men har ännu inte kommit tillräckligt långt i förståelse. Den bland våra läsare som  enkelt och pedagogiskt och med enkla exempel kan förklara blockkedjetekniken är välkommen att höra av sig.

Men låt oss inte förledas av de befintliga kryptovalutorna och Staffanstorps kommun lär väl besinna sig, om de nu menar allvar.

22-02-06 No 22:6

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se                     

Magnus Thulin

magnus@thulin.se

  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.