Lehman Brothers konkurs och finanskris

Lehman Brothers konkurs och finanskrisen

Lehman Brothers gick i konkurs den 15 september 2008. Därefter följde en svårartad finanskris med kraftiga prisfall på bostäder i bl a USA samt en kraftig nedgång på världens börser. Vi analyserar med hjälp av boken ”Boom and Bust” av ekonomerna Quinn och Turner.

I USA ville man under 90- och 00-talet stimulera medborgarna till att köpa sin egen bostad. Låntagare med lägre kreditvärdighet (sub-prime) fick nu låna, ofta amorteringsfritt  till 100 % av marknadsvärdet, ibland ännu mer, och till inledande lockräntor. Långivarna buntade ihop lånen till obligationer som såldes till köpare över hela världen t ex till svenska pensionsfonder och kommuner mot att köparna erhöll de ursprungliga låntagarnas räntebetalningar. I obligationerna blandades ofta lån med högre kreditvärdighet med de med lägre. Ratinginstituten gav obligationerna ofta mycket hög kreditvärdighet och obligationerna kreditförsäkrades

Kreditmarknaden i USA

Mellan 2000 och 2008 byggdes 15 miljoner nya bostäder i USA trots att antalet hushåll minskade under samma period. Många skaffade sig en andra bostad som hyrdes ut eller som användes som fritidsbostad. Samtidigt steg bostadspriserna mer än 100 %.

2007 var festen slut. Kreditmarknaden i USA slutade i princip att fungera. Medborgarna rusade till bankerna för att ta ut sina pengar. Långivarna och kreditförsäkrarna kom på obestånd och 2008 gick Lehman i konkurs. USA:s centralbank och regering blev tvungen att intervenera för att rädda världen från en global depression. Metoden är idag välkänd; räntesänkning, kvantitativa lättnader (”penningatryckning”) och budgetunderskott i offentliga finanser, fast då i mer blygsam skala jämfört med idag.

Lehman Brothers obligationer

I USA minskade nybyggnationen med nästan 80 % 2009 jämfört med toppen 2006 och huspriserna sjönk med ca 35 % eller t ex i Miami med 50 %. Under perioden 2007-09 sjönk BNP per capita i USA med nästan 5 % och hade inte återhämtat sig förrän 2014. Börsen föll också, från toppen 2007 och till botten 2009 med mer än 50 % (S&P 500).

Den amerikanska finanskrisen fortplantade sig över hela världen och drabbade särskilt hårt i Spanien, Irland och Storbritannien. Sverige drabbades inte lika hårt. Likväl föll den svenska börsen även den med mer än 50 % och stora förluster gjordes bland investerare på Lehman Brothers-obligationer.

Trump och Brexit

Quinn och Turner pekar på att Lehmankraschen resulterade i en minskad tilltro till det politiska systemet som i många avseenden räddade de som ställt till med eländet. Liksom efter 30-talsdepressionen vände sig väljarna till populistiska politiska företrädare. Resultatet blev nu Trump och Brexit. Banker och marknadsaktörer hade räddats av systemet och de kunde känna sig rätt belåtna med sitt risktagande. Därmed har man enligt Quinn och Turner bäddat för att nästa bubbla kommer att bli ännu värre.

I nästa krönika kommer vi att reflektera över de bubbeltecken vi ser idag. Dock förutsatt att inte verkligheten hinner före under den kommande veckan.

Nils-Åke Thulin

n-a@thulin.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Missa inte söndagskrönikan

Nyhetsbrevet kommer en gång i veckan med länk till vår söndagskrönika. Marketz.se sprider inte dina kontaktuppgifter och de används endast i syfte att skicka vårt nyhetsbrev. Fyll i dina uppgifter nedan.